Z Andaluské Arábie až do Křížlic

V pátek 18.7. od 18 hodiny zazní v evangelickém kostele arabské a staroevropské melodie, souznění arabské, křesťanské a židovské hudby v podání Hany Blochové (Kvinterna, ČR) a Marwana Alsolaimana (Ziriab, Sýrie)

Hana Blochová je uměleckou vedoucí souboru středověké a alternativní hudby Kvinterna (název podle středověké loutny zvané kvinterna), s kterým vystupovala již v mnoha zemích Evropy. Spolupracuje též s alšími českými a zahraničními soubory staré hudby. Zpívá a hraje na repliky středověkých hudebních nástrojů, jako např. klínová harfa, psalterium, duochord, varhanní portativ ad. Je autorkou multimediálních projektů Mystica 98, Alchymia 2000 a Terra mystica 2004, ve kterých propojila živou hudbu, výrazový tanec i výtvarnou složku. Soubor Kvinterna vydal celkem sedm CD (Arta Records) se středověkou, etnickou i alternativní hudbou.

Marwan Alsolaiman je uměleckým vedoucím arabského souboru Ziriab, který v současné době pravidelně účinkuje v naší republice. Ziriab se mj. zaměřuje i na arabskou hudbu středověkého Španělska (odsud také název souboru), což jeho hudebníky přivedlo právě ke spolupráci se souborem Kvinterna. Marwan zpívá, hraje na arabskou loutnu (ud), charakteristický orientální hudební nástroj, který později převzala i středověká Evropa, bambusovou flétnu (nay) a bicí nástroje (hlavně tamburínu). S Hanou Blochovou a se souborem Kvinterna začal spolupracovat v roce 2004, kdy společně vydali CD Krajina želobudná, jež obsahuje moravské a sefardské balady.

Program česko-syrského hudebního dua tvořený z písní křesťanských poutníků, členů středověkých klášterních komunit, sefardských Židů i španělských Arabů představí nejen specifika jednotlivých etnických hudebních proudů, ale i jejich vzájemné ovlivňování a splývání.

Hudba a poezie středověké Andaluzie představují vrchol arabského klasického umění v Evropě vůbec. V arabském světě se říká, že muzikant, který se nezabýval andaluskou hudbou, není hotovým hudebníkem. Všichni arabští hudební skladatelé čerpali a dodnes čerpají inspiraci z toho pramene, který jim dává vedle obrovského množství hudebních orientálních stupnic též širokou představivost k vyjádření svých citů a myšlenek. Na koncertě zazní písně andaluské i moderní arabské zpěvy, jež z této hudby vycházejí.

 

Vstupné doporučené

dospělí 80,- Kč
děti 40,- Kč
rodinné 200,- Kč