Augenblick

Při závěrečném koncertu letošního cyklu „Tradice alternativy“ se představí skupina 
Augenblick
která nás uvede do světa hebrejských a židovských písní

7.9. od 18 hodin 
v evangelickém kostele v Křížlicích

 

Sami o své tvorbě říkají:

„Písně v hebrejštině jsou vždy biblickými texty. Jde o nápěvy předně z prostředí chasidského či tradiční židovské zbožnosti. Naděje, kterou v nich nacházíme, je, zdá se nám, hlubší podstaty, než jakou se běžně živíme.

Pár písní v jidiš, které si dovolujeme zpívat, jsou původu podobného.

Více než o naše vystoupení nám jde o setkání s posluchačem a nadto o odkázání k Věčnému. Setkání s Ním necháváme na jeho milosti, a dojde-li k němu, pak jsme vděčni.

S tím souvisí i náš název – Augenblick – Okamžik. Vše podstatné, ba právě to nejpodstatnější se děje v okamžiku, který dává smysl běhu věcí. Tím nejpodstatnějším okamžikem je právě setkání s Hospodinem. Náš název i naše muzicírování jsou odtud prosbou.“

Osoby a obsazení:

Rostislav Tvrdík – zpěv a kontrabas

Michal Kitta – zpěv a kytara

Tomáš Molnár – zpěv a kytara

Vstupné doporučené

dospělí 80,- Kč
děti 40,- Kč
rodinné 200,- Kč