Příspěvky v době nouzového stavu 2020 a 2021

Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. (Iz 43,2)

                                                                                                                                   V Křížlicích 16.10.2020

Milé sestry, milí bratři,

možná si vzpomínáte na tato slova proroka Izaijáše. Zazněla při bohoslužbách před dvěma týdny. Doprovázela jiný biblický text z epištoly Židům: „Pevně se držme, abychom nebyli strženi proudem!“ Celé ty bohoslužby jsem mířil k povzbuzení, abychom se pevně drželi „kotvy duše“ (Žd 9,6), tedy Krista, kotvy, „kterou nenahlodá žádný zub času, ani běsnění armád, ani žádná morová rána ji nezviklá“. Připomínám to jako povzbuzení i do tohoto času, kdy se opět z důvodu epidemických opatření i naše kostely na nějaký čas uzavírají. Důvod je zřejmý. I skrze toto omezení našich vzájemných kontaktů pomůžeme ke zmírnění důsledků šířící se virové nákazy. A zároveň to připomínám také jako pozvánku ke sdílení a využívání všech dalších možností vzájemně se povzbuzovat v hledání a posilování naděje, bez které se jen těžko žije a zvlášť pak, když na nás doléhá tíseň této doby.

            Tak jako na jaře Vám budu zde pod odkazem „Bohoslužby pro domácí pobožnost“ zveřejňovat nejpozději do nedělního rána texty celých bohoslužeb, které můžete použít jak k soukromému ztišení, tak k rodinným a domácím bohoslužbám. Je to nestandardní situace, zároveň je možné ji využít jako příležitost. Navzdory všem omezením tak můžeme ten zvlášť jedinečný čas dne Páně naplnit zpěvem, modlitbami, četbou Písma v rodinném společenství a zároveň být i na dálku a v Duchu spojeni s ostatními členy sboru, kteří se stejným záměrem, obsahem a ve stejnou dobu také tak doma zpívají, modlí se a naslouchají slovu Písem.

            I tentokrát můžete využít i další možnosti. Na Vltavě každou neděli v 9 hodin vysílá Český rozhlas bohoslužby různých křesťanských církvi (https://vltava.rozhlas.cz/bohosluzba-5057541). Podobně Česká televize bude přenášet a 2. Programu bohoslužby každou neděli od 10 hodin (https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201012nedelni-bohosluzby-opet-na-obrazovkach-ceske-televize). Na stránkách ČCE najdete další možnosti přenosů a pořadů z našich sborů (https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm a také https://www.e-cirkev.cz/clanek/6613-On-line-vysilani-bohosluzeb-Ceskobratrske-cirkve-evangelicke/index.htm). Kromě toho budu i tentokrát zveřejňovat další informace na sborovém Facebooku https://www.facebook.com/sbor.cce.krizlice/?ref=bookmarks.

           Zároveň tak jako posledně nabízím, kdybyste sami potřebovali nebo věděli o někom, kdo by z důvodu karantény či nemoci potřeboval pomoci s nákupem nebo čímkoli, dejte vědět. Budu-li a budeme-li zdrávi, rád/i pomůžu/eme.

           Povzbuzujme se navzájem, modleme se za ty, kteří v tento čas zápasí s jakoukoli nemocní i za ty, kteří druhými pomáhají v nemoci i jakékoli další nouzi. Všem Vám přeji pevné zdraví, pokojné dny.

Jiří Weinfurter

Bohoslužby pro domácí pobožnosti na neděle 15.3. – 10.5 2020 a 18.10.2020 – 2.5.2021

Každý příbalový leták obsahuje návod na použití. „Před použitím zatřepat… Neopravujte pod proudem. Dvakrát denně jednu tabletu…“ K užití Hesel Jednoty bratrské nabízíme:

„Tři kapky denně“

krátké meditace na každý den podle Hesel Jednoty bratrské 20.3. – 7.5.2020

Velikonoční sborový dopis 2021.

Sborový dopis na Velký pátek 10.4.2020

Dopis sboru pro dobu nouzového stavu 14.3.2020


Jak žít spolu
Leták Psychosoiálního intervenční týmu ČR – několik užitečných doporučení i odkazů