Dopis sboru pro dobu nouzového stavu

                                                                                    Nebo u tebe jest studnice života, a v světle tvém světlo vidíme. Žalm 36,10                                   (podle dnešních Hesel JB)

Milé setry, milí bratři,

                               na základě doporučení synodní rady, abychom zvážili konání bohoslužeb i na místech, kde se nás schází pod vládou stanovený limit, omezující všechna veřejná shromáždění, jsme se po poradě bratrem kurátorem rozhodli, že se i u nás bohoslužby následující neděle konat nebudou. Přestože pravděpodobnost šíření nákazy v našem prostředí není veliká.

S kolegy z našeho hnízda krkonošských sborů jsme se domluvili, že společně připravíme na každou neděli kázání, včetně celého pořadu bohoslužeb, abyste si mohli všichni uspořádat rodinnou nedělní pobožnost, s vědomím, že stejné pobožnosti se konají i na jiných místech v našem blízkém okolí. Že společně i v odloučení nasloucháme Božímu slovu a přimlouváme se jeden za druhého. Bohoslužby bude připravovat Jakub Hála, Michael Pfann, Jakub Kašpar a já. Bohoslužby budou vyvěšeny na sborových webových stránkách (pro aktuální klikněte si nahoře na „Bohoslužby na neděli“, starší najdete v „Archivu“), na sborovém Facebooku i prostřednictím emailu (pokud jej nedostanete a rádi byste, napište mi svoji emailovou adresu). Zároveň prosím, můžete-li, pošlete ho dál. I těm, kteří se našich bohoslužeb pravidelně neúčastní a mohli by tuto službu uvítat.

Pro Vás, kteří máte přístup k internetu, navíc v některých sborech připravili on-line přenosy bohoslužeb, konaných ve velmi komorním společenství, zároveň přenášených prostřednictvím různých internetových kanálů. Zde pod tímto odkazem najdete seznam všech možných alternativ, jak je možné i touto cestou společně slavit den Páně, modlit se i jak naplnit volné chvíle. 

Na konec března jsme plánovali výroční sborové shromáždění. Má-li se konat řádně, musí se v předstihu a přiměřeným způsobem ohlásit. Protože není jisté, jak se bude situace s šířením nákazy vyvíjet, termín konání zatím odkládáme na pozdější dobu. Včas Vás budeme o jeho konání informovat.

Ostatní sborová setkání zatím nerušíme, respektive budou se konat na základě aktuální situace a po domluvě s těmi, kterých se to týká.

Interiér evangelického kostela v Křížlicích

Zároveň nabízím, kdybyste věděli o někom, kdo by z důvodu karantény či nemoci potřeboval pomoci s nákupem nebo čímkoli jiným a neměl nikoho z blízkých, kdo by byl po ruce, zdráv a schopný, dejte vědět. Budu-li a budeme-li zdrávi, rád/i pomůžu/eme. 

Všechny Vás zdravím a přeji pevní zdraví, pokojné dny a v duchu dnešního textu v Heslech Jednoty Bratrské přeji dobrou naději – v každé situací je nám světlem a zůstává s námi.

Jiří Weinfurter

14.3.2020