Ester a Ladislav Moravetzovi

MgA. Ester Moravetzová studovala obor hry na varhany na Církevní konzervatoři v Kroměříži a pak na Konzervatoři v Praze u prof.J.Hory, kde v r.1997 absolvovala. Je také absolventkou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Během svého studia v Brně pobývala tři semestry na Hochschule der Künste v Berlíně, kde vyučoval prof. Leo van Doeselaar, světově známý varhaník z Concertgebouw v Amsterodamu.

Za studií se pravidelně účastnila řady mezinárodních interpretačních kurzů. Od r.2001 působí jako profesorka hry na varhany na Konzervatoři P.J.Vejvanovského v Kroměříži. Od r. 2009 vyučuje též hru na klavír a varhany. a korepetuje na ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem.

Angažuje se ve vzdělávání církevních varhaníků. Kromě pedagogické práce se věnuje i koncertní činnosti doma i v zahraničí.

Ladislav Moravetz je evangelický církevní hudebník,hudební aranžér a skladatel. Pochází z české vesnice Velký Pereg/Peregu Mare / v západním Rumunsku.

Zde se nejdříve věnoval lidovému muzikantství a taneční hudbě. V r.1991 získal od Českobratrské církve evangelické stipendium na Církevní konzervatoři v Kroměříži, kde studoval hru na trubku u prof.Lázara Cruze. Po absolutoriu studoval dále církevní hudbu na Církevní škole v Berlíně a na Vysoké škole umění-obor evangelická církevní hudba /hra na varhany, sbormistrovství, zpěv, varhanní improvizace, hudební teorie, hymnologie/.V Berlíně částečně vykonával kantorskou službu

Od r.2001 působí jako celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické, je delegátem Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu. Vyučuje varhanní  improvizaci na Konzervatoři P.J.Vejvanovského v Kroměříži a hymnologii na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.