Jan Burian

Velmi stručně, až zkratkovitě. Rozhodně zcela neúplně. Na klavír hraje od 6. třídy. Texty básní píše od svého raného mládí. Ty první ale téměř jistě neuslyšíme. Na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy se seznámil s Jiřím Dědečkem, se kterým pak vystupoval dalších 11 let. Byl jeden rok redaktorem hudebního časopisu Melodie a také uklízečem domů. Básně píše stále, zhudebňuje vlastní i cizí texty (např. dánského básníka Benny Andersena), napsal písňové texty pro další zpěvák (Hanu Hegerovou, Michala Prokopa, Jiřího Suchého, Vladimíra Mišíka, Martu Kubišovou…) S chutí cestuje, spíš než za cestovatele se ale považuje za tuláka. Který ovšem na své toulky zve jako průvodce i další. A nejen z cest po krajině Země, především po krajině své duše vycházejí jeho fejetony, komentáře, postřehy… Ty vycházely mj. v Mladé frontě, Lidových novinách, poslední roky v Týdeníku Rozhlas, nebo i na Facebooku. Podílel se na tvorbě řady dokumentárních a cestopisných filmů. A u nás bude především zpívat, možná i něco číst či vyprávět.

Další inforamace najdete mj. na webových stránkách či na Facebooku

Vstupné doporučené: dospělí: 100,- Kč; děti: 50,- Kč; rodinné: 220,- Kč