Musica da chiesa – koncert duchovní hudby

V sobotu 6.9. v 18 hodin v evangelickém kostele

 

Tomáš Najbrt

renesanční loutna, teorba, barokní kytara, kladívková citera, středověké dudy, moldánky, brač, niněra, chalumeau, vzdušnicové šalmaje, tarabuka, zpěv

P. Jaroslav Konečný

platerspiel, gemshorny, cornamusy, cortholt, regál, varhanní positiv, portativ, zobcové flétny, whiste, vzdušnicové šalmaje, šalmaj s piruetou, bicí nástroje, cajon, zpěv

Vystudoval na pražské Státní konzervatoři hru na klasickou kytaru a kompozici. Po absolutoriu se zabýval různými projekty v oborech staré a lidové hudby, pokračoval v soukromém studiu hry na loutnu v Polsku a Německu a prošel také jazzovou a rockovou praxí. Deset let hrál continuo na teorbu v souboru Musica Antiqua Praha .Pozdější studium na Hochschule für Kirchenmusik v Herfordu zahrnovalo především hru na varhany a na loutnu, kompozici a dirigování. Po roce 1989 se stal prvním celocírkevním kantorem v evangelické církvi a vyučoval hymnologii, vedl pěvecké sbory. V současné době vedle řady projektů spolupracuje s dalšími soubory ( Ritornello) a sólisty a působí pedagogicky v Německu.

Vystudoval pražskou konzervatoř a AMU v oboru hoboj a varhany. Působil jako I. hobojista v orchestru Národního a Smetanova divadla v Praze. Komorní hudbě se věnoval v souborechMusica philharmonica pragensis, České dechové kvinteto, Rožmberská kapela a Quartetto Telemann.

Po studiu teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a přípravě v pražském Arcibiskupském semináři se stal římskokatolickým knězem. V současné době působí jako farář ve Vlašimi a vikář vlašimského vikariátu.

Natočil několik vlastních CD alb.

 

V hudebním souboru MUSICA DA CHIESA se sešli v roce 2006. Kromě zájmu o hru na historické a lidové hudební nástroje oba spojuje ještě touha zprostředkovat širokému okruhu posluchačů bohatství duchovní hudby. MUSICA DA CHIESA vystupuje především v kostelích, v přirozeném prostředí duchovní hudby. Využívá přitom i zdejší, většinou výbornou akustiku a zároveň inspirující prostory ke shromáždění, modlitbě i umění.Časté jsou však i koncerty ve školách, v domovech důchodců, nemocnicích apod.Nedílnou složkou vystoupení jsou vysvětlující komentáře a slova zamyšlení. Na závěr mají posluchači možnost si hudební nástroje zblízka prohlédnout i vyzkoušet.

Na svém kontě má soubor MUSICA DA CHIESA tři studiová CD a další DVD se záznamy z koncertů. Za jeden z vrcholů svého působení považují oba hudebníci účinkování souboru v rámci adventních pořadů České televize. Vedle stovek vystoupení v Čechách a na Moravě MUSICA DA CHIESA koncertovala také v Německu a opakovaně na Slovensku.

Další informace o hudebnících, jejich nástrojích a repertoáru naleznete na webových stránkách www.musica-da-chiesa.cz .

 

Vstupné doporučené

dospělí 80,- Kč
děti 40,- Kč
rodinné 200,- Kč