Projekt „Otevřená fara – cesta ke smíření“

 

Evangelická fara v Křížlicích byla původně selským stavením. Vystavěná ve stylu pozdního venkovského baroka. Po příchodu faráře Bohdana Kutlíka tuto budovu sbor koupil a upravil na faru. Od roku 1870 se tak stala zázemím místním farářům a jejich rodinám. Posledních víc jak třicet let sloužila jako rekreační objekt pražského sboru na Jarově.

      Fara patří mezi nejstarší zachovalé křížlické objekty. Navíc se nachází v jakémsi centru obce. Proto  jsme se rozhodli ji zrekonstruovat a vrátit do ní život. Aby sloužila nejen jako zázemí pro místní faráře a jejich rodiny, ale také jako zázemí pro další setkání. Nad Biblí, literaturou, se zajímavými osobnostmi… Tedy aby sloužila všem, kteří se rádi setkávají, sdílejí, přemýšlí o životě, nebo prostě rádi přijdou „pobejt“. 

K tomuto projektu se můžete připojit i vy. Svými nápady, podněty, vlastní účastí na sborových akcích, na koncertech a také finančně. Do kasičky v kostele k tomu určené, nebo na účet našeho sboru se zprávou pro příjemce: „Otevřená fara“. Dárcům, kteří o to požádají, vystavíme potvrzení o daru, na základě kterého je možné o tuto částku snížit základ daně z příjmu. Č.ú. 1261617329/0800

 

Za všechny Vaše příspěvky srdečně děkujeme   

 

Tento projekt také podpořili:

Jeronýmova Jednota Českobratrské církve evangelické

Evenagelická luterská církev v Bavorsku

Evangelická luterská zemská církev Sasa

Liberecký kraj

Současný stav: 

 

    

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

Obrázek: Cyril Kutlík – Křížlická fara – přelom 19. a 20. století

Fotografie:
Dvorek
Chlévy 
Stodola
Kuchyň
Schody z podkroví
Budoucí sál – místo setkávání