Pastorační a zpovědní služba

Evangelický sbor chce být společenstvím, ve kterém jeden každý z nás může nalézt své místo a otevřený prostor pro setkání s Bohem a s druhými lidmi.

Evangelický sbor chce být místem, kde člověk může vyjádřit svou vděčnost a radost a v těžkých obdobích života najít podporu a povzbuzení.

Pomoc můžeme nalézt mezi přáteli ve sboru nebo je možné vyhledat bratra faráře.

Farář je Vám k dispozici a můžete se na něho obrátit:

 • Když čelíte krizi, která nastala úmrtím v rodině, potížemi v partnerských a rodinných vztazích, závažným onemocněním, rozvodem atd.
 • Když potřebujete pomoc v určité konkrétní oblasti a nevíte, na koho se obrátit.
 • Když jste nemocní nebo onemocněl Vám blízký člověk a přejete si návštěvu.
 • Když jste přepracováni a cítíte se být unaveni ze svých aktivit v práci, ve sboru a ve svém osobním životě.
 • Když procházíte pochybnostmi o víře a církvi.
 • Když vás tíží vina.
 • Když vás zajímají duchovní otázky a témata a chcete si o nich promluvit.
 • Když se chcete dozvědět více o víře a církevní tradici.
 • Když chcete poznat více lidí a cítit se ve sboru více doma.
 • Když chcete být aktivnější a více se zapojit do života sboru.
 • Když máte radost z nového vztahu, narození dítěte, získání práce, vyřešení svízelné situace, atd.
 • Když si chcete o promluvit o něčem, co je pro Vás důležité, a máte obavu z nepochopení a odmítnutí.
 • Když si chcete promluvit jen tak.

Farář je vázán slibem mlčenlivosti a zachováním zpovědního tajemství.

Bratra faráře můžete kontaktovat kdykoliv a domluvit si setkání tam, kde Vám to bude milé – ve farní kanceláři nebo ve svém domově.

Na pastorační službu navazuje nemocniční duchovní služba v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici. Bratr farář tam působí pravidelně každou středu jako nemocniční kaplan. Tuto službu muže využít každý, bez rozdílu vyznání či církevní příslušnosti.Je určena pacientům, příbuzným i personálu. 

f. Jiří Weinfurter: 488 572 485, 736 629 455