Přehled pravidelných sborových setkání

Neděle 09.00 bohoslužby
10.00 porada staršovstva – 2. neděle v měsíci
14.30 bohoslužby v Rokytnici nad Jizerou – 1. a 3. neděli
Pondělí  
Úterý 17.00 zkouška Consonare na faře ve Vrchlabí

19.00 „Chlapi sobě“ (mužská skupina) v Jilemnici na faře, 1x za 4 týdny podle domluvy

Středa Během dne duchovní služba v Masarykově nemocnici v Jilemnici

17.00 křesťanská výchova pro mladší děti

Čtvrtek  
Pátek 18.00 „Bible pro život“ – biblická hodina u Fišerů – 1x za 14 dnů

18.00 příležitostně setkání mládeže, v Jilemnici na faře

Sobota  

 

Bohoslužby – neděle 9.00; kazatelská stanice od 14.30
Křížlice – jaro, léto, podzim – v kostele (mapa), v zimě – v teple bývalé evangelické školy (mapa).
Rokytnice nad Jizerou (kazatelská stanice) – 1.a 3. neděli v kapli Církve československé husitské „Na Berlíně“ (mapa).
Svátky: Velký pátek v 18 hodin, Štědrý den v 15 hodin, Hod Boží vánoční v 9 hodin, Silvestr v 15 hodin, Nový rok v 9 hodin. Všechny odpolední bohoslužby jsou v kostele.

Consonare – evangelické pozounové sbory – v úterý od 17.00 na faře ve Vrchlabí. Na žesťové nástroje doprovázíme příležitostně bohoslužby v Křížlicích, v Jilemnici a ve Vrchlabí. 

Křesťanská výchova pro děti – středa od 17.00 v bývalé evangelické škole (mapa). K hodinám křesťanské výchovy se schází 6 dětí. Cílem těchto setkání je seznámit děti s biblickými příběhy a nacházet k nim vlastní cestu.

Biblické hodiny – v sudé týdny zpravidla v pondělí od 16.00 ve Víchové nad Jizerou u Fišerů. Vzhledem k polním pracem probíhají od adventu do dubna, v domácnosti U Fišerů ve Víchové nad Jizerou.
Jsou příležitostí k rozhovoru o biblickém textu a k vzájemnému setkání při kávě a občerstvení.

Mládež – se schází příležitostně v pátek od 18.00 na evangelické faře v Jilemnici (mapa). Náplní těchto setkání je společné uvažování nad biblickými texty, dále hry, soutěže, zpívání atd.

Koncerty nejrůznějších žánrů. Bývají převážně v letním období, někdy i v zimě (na Silvestra) a vždy se konají v kostele

Aktualizováno: 14.3.2018